ตารางการประชุม Inter-hospital 2010-2012
 
การประชุมใหญ่สามัญประจำปี ครั้งที่ 23 วันที่ 9-11 มกราคม 2552
 
The Society of Thoracic Surgeons of Thailand Annual General Meeting “Minimally Invasive Surgery” Pre-congress Workshop Thai-German Laparoscopic Learning Center
 
The Society of Thoracic Surgeons of Thailand Annual General Meeting “Nurse and Perfusionist Forum”
 
การประชุม Inter-hospital Conference ครั้งที่ 11
 
การประชุมกลางปี (Mid Year 2551)
 
การประชุม Two Days in Cardiology 3 5-7 ธันวาคม 2551 โรงแรมดุสิตรีสอร์ทหัวหิน จังหวัดเพชรบุรี
 
การประชุมวิชาการ The 9th International Congress of Asian Society for Vascular Surgery
 
การประชุมกลางปีครั้งที่ 6 สมาคมศัลยแพทย์ทรวงอกแห่งประเทศไทย โรงแรมวรปุระ รีสอร์ท แอนด์ สปา หัวหิน ประจวบคีรีขันธ์วันที่ 17-19 ตุลาคม 2551
 
ข่าวประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการ เรื่อง The 2nd Innovation and Advances in Cardiac Surgery
 
Inter-hospital Conference ครั้งที่ 10 วันที่ 20 กันยายน 2551
 
งานประชุมวิชาการอบรมระยะสั้น ประจำปี 2551 25-27 พ.ค.2551 โรงแรมเอเชีย
 
Inter-hospital conference ครั้งที่ 9
 
Interhospital Program 2008 - 2010
 
Interhospital conference-Esophageal surgery วันอาทิตย์ที่ 20 เมษายน 2551 โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
 
1 | 2 | 3 |

 
© Copy Right 2005 The Society of Thoracic Surgeons of Thailand