ค้นหารายชื่อแพทย์  
 
SEARCH RESULT: 1 - 10 of 154 Sites

ชื่อ - นามสกุล ที่ทำงาน เบอร์โทรศัพท์ รูปสมาชิก
  -   -
นายแพทย์กนก สุวรรณกิจ สามเสนใน เขตดุสิต 02-244 3281
นายแพทย์กรพรหม แสงอร่าม   - 02-545 2963
นายแพทย์กฤตยา กฤตยากีรณ หน่วยศัลยกรรมหัวใจ ภาควิชาศัลยศาสตร์ เขตปทุมวัน   -
นายแพทย์กัมพล ประจวบเหมาะ   -   -
นายแพทย์กิตติชัย เหลืองทวีบุญ ภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เขตปทุมวัน 02-256 4944, 02-256 5323
นายแพทย์กิติพันธ์ วิสุทธารมณ์ ซ.ศูนย์วิจัย ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ 02-310 3323
นายแพทย์เกรียงไกร ตันติวงศ์โกสีย์ สหรัฐอเมริกา   -
นายแพทย์เกรียงไกร นามไธสง ถ.ติวานนท์ ต.บางกระสอ 02-580 3423
นายแพทย์เกรียงชัย ประสงค์สุกาญจน์ หน่วยศัลยศาสตร์หัวใจ-ทรวงอก กองศัลยกรรม ถ.ราชวิถี 02-644 5606

จำนวนหน้า ทั้งสิ้น [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ] [ 16 ]
 
© Copy Right 2005 The Society of Thoracic Surgeons of Thailand