ค้นหารายชื่อแพทย์  
 
SEARCH RESULT: 61 - 70 of 156 Sites

ชื่อ - นามสกุล ที่ทำงาน เบอร์โทรศัพท์ รูปสมาชิก
นายแพทย์นพรัตน์ พันธุเศรษฐ์ กลุ่มงานศัลยกรรม โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 045-264 857
นายแพทย์นิตย์ กองสุวรรณ   -   -
นายแพทย์บุญเกตุ เหล่าวานิช   -   -
นายแพทย์บุญทน ขอประเสริฐ โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000   -
นายแพทย์บุลวัชร์ หอมวิเศษ ภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง ปทุมธานี 12120 02-926 9477
นายแพทย์ประดิษฐ์ชัย ชัยเสรี ถ.ติวานนท์ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 02-591 8368
นายแพทย์ประพฤติ ธีรคุปต์   -   -
นายแพทย์ประเสริฐ วศินานุกร ภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110 074-451 401, 074-451 413
นายแพทย์ปรัญญา สากิยลักษณ์ หน่วยศัลยศาสตร์หัวใจ หลอดเลือดและทรวงอก ภาควิชาศัลยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล บางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700 02-419 7998
นายแพทย์ปราโมทย์ ปรปักษ์ขาม ถ.ติวานนท์ ต.บางกระสอ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 02-580 3423

จำนวนหน้า ทั้งสิ้น [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ] [ 16 ]
 
© Copy Right 2005 The Society of Thoracic Surgeons of Thailand