New and activity
การประชุมกลางปีครั้งที่ 6 สมาคมศัลยแพทย์ทรวงอกแห่งประเทศไทย โรงแรมวรปุระ รีสอร์ท แอนด์ สปา หัวหิน ประจวบคีรีขันธ์วันที่ 17-19 ตุลาคม 2551

news thumbnail


ศุกร์ที่ 17 ตุลาคม 2551

 

09.00 น.    คณะเดินทางจากรพ.พระมงกุฏเกล้า สู่ อ.หัวหิน

10.00 น.    เดินทางถึง อุทยานแห่งชาติ ร.2 อุทยานพระบรมราชานุสรณ์ พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย เป็นโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ของมูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยมีสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีเป็นองค์ประธาน เพื่อเป็นการสนองพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย พระมหากษัตริย์ผู้ทรงเป็นทั้งนักรบ นักปกครอง ศิลปิน กวี และช่าง ซึ่งได้พระราชทานศิลปวัฒนธรรมอันงดงามประณีตไว้เป็นมงคลแก่ชาติ และปรากฏพระเกียรติคุณแพร่หลายไปในนานาประเทศ จนได้รับการยกย่องจากองค์การศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ หรือยูเนสโก UNESCO ให้ทรงเป็นบุคคลสำคัญของโลก และได้ส่งเสริมให้มีการจัดงานเฉลิมพระเกียรติฉลองพระบรมราชสมภพครบรอบ 200 ปีเมื่อ พ.ศ.2511 พร้อมจัดสร้างอุทยานพระบรมราชานุสรณ์ฯ ของพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย โดยมีจุดประสงค์ให้เป็นศูนย์กลางศิลปวัฒนธรรมไทยในรัชสมัยของพระองค์ และเพื่อให้เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจของประชาชนในท้องถิ่นและจังหวัดใกล้เคียงนั้นด้วย

11.45 น.   รับประทานอาหารกลางวัน  ณ ร้านอาหารแดง จ.สมุทรสงคราม

16.00 น.    เดินทางเข้าสู่ที่พัก

18.00 น.    รับประทานอาหารเย็น ณ ร้านอาหารเรือริมธาร

20.00 น.    เชิญสัมผัสกับบรรยายกาศ ตลาดหัวหิน ยามค่ำคืนเลือกซื้อสินค้าพื้นเมืองและของรับประทานเล่นอีกมากมาย

 

เสาร์ที่ 18 ตุลาคม 2551

 

09:00 น.           ลงทะเบียน

09.30-10:30 น.   ทิศทางของประเทศไทยกับพลังงานทางเลือก
คุณชวลิต พิราลัย รองผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน

10.30 น.           Coffee Break

11.00-12:00 น.   Information from our database
นพ. พันธุ์พิษณุ์ สาครพันธ์ ประธานคณะทำงาน Database Registry และที่ปรึกษาสมาคมฯ

12.00-13:30 น.   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารของโรงแรม

13.30-14:30 น.   Does LDL-C explain Everything?
นพ.สุรพันธ์ สิทธิสุข หน่วยโรคหัวใจและหลอดเลือด ภาควิชาอายุรศาสตร์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

15:00 น.            ออกเดินทาง สู่ Hua Hin Safari

15:10 น.           เดินทางถึง Hua Hin Safari  สนุกสนานกับกิจกรรม นั่งช้าง ชมธรรมชาติพร้อมกับการแสดงโชว์ช้าง อาทิเช่น ช้างเปาเป้า ช้างปั่นจักรยาน

16:30 น.            เดินทางกลับสู่ที่พัก

18.00 น.          อาหารเย็นที่โรงแรมวรปุระในสไตล์ดินเนอร์ปาร์ตี้  สนุกสนานกับกิจกรรมเกมส์มันส์ๆ สบายๆ บนเวทีและร่วมรับฟังเพลงระหว่างรับประทานอาหารอิ่มอร่อยกับบาร์บีคิวซีฟู๊ด สนุกสนานกับกิจกรรมบนเวที ลุ้นรับของรางวัลที่ระลึก และร่วมร้องเพลงคาราโอเกะ

 

อาทิตย์ที่ 19 ตุลาคม 2551

 

08:30 น.           ลงทะเบียน

09.00 น.              จะอยู่อย่างไรในภาวะเงินเฟ้อ
ดร. สมชัย สัจจพงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง

10.00 น.           Coffee Break

10.15 น.           Check out

10.30 น.           ออกเดินทางสู่วัดห้วยมงคล

11:00-11:40 น.   เดินทางถึงวัดห้วยมงคล กราบนมัสการหลวงปู่ทวดองค์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก เพื่อเป็นศิริมงคล

12.00 น.           รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารไฮ้เปียง

13.30 น.           ออกเดินทางกลับกรุงเทพฯ

 

     เอกสารเพิ่มเติม
- ทิศทางของประเทศไทยกับพลังงานทางเลือก
- “จะอยู่อย่างไรในภาวะเงินเฟ้อ” ประชุมสัมมนาประจำปี ครั้งที่ 6 สมาคมศัลยแพทย์ทรวงอกแห่งประเทศไทย
- เสถียรภาพทางเศรษฐกิจ

 
© Copy Right 2005 The Society of Thoracic Surgeons of Thailand