คำถามที่มักจะถามบ่อยๆเกี่ยวกับภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะชนิด สั่นพริ้ว ATRIAL FIBRILLATION (AF)
ทดสอบระบบ
 
© Copy Right 2005 The Society of Thoracic Surgeons of Thailand