ด้วย สมาคมแพทย์โรคหัวใจแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับสมาคมศัลยแพทย์ทรวงอกแห่งประเทศไทย จะ จัดการประชุม 32nd Two Days in Cardiology ระหว่างวันที่ 10-12 ธันวาคม พ.ศ.2565 ณ โรงแรม Hilton Phuket Arcadiaจังหวัดภูเก็ตในการจัดประชุมวิชาการครั้งนี้ทางคณะกรรมการประชุมได้จัดการประชุมรูปแบบ onsite โดยมีเนื้อหาวิชาการที่ทันสมัยเข้ากับสถานการณ์ปัจจุบัน (กรุณาดูตารางการประชุม) และยังคงให้มี Session พิเศษ คือ InteractiveSession และ Heart Team Challenge ซึ่งเป็นการแข่งขันการตอบปัญหาของ Fellows เหมือนดังเมื่อปีก่อน
ทางคณะกรรมการจัดการประชุมฯ มีความประสงค์ขอเรียนเชิญท่านสมาชิกทั้ง 2 สมาคมฯ แพทย์ผู้สนใจทั่วไป และบุคลากรทางการแพทย์ที่สนใจ สมัครลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุมฯ ในครั้งนี้

ผู้สนใจสามาร Download เอกสารการสมัคร ได้ที่ https://bit.ly/3SedTJh

และสามารถลงทะเบียน Online ได้ที่ https://forms.gle/VHcKQMta1FNXjvn46

OUR STAT

Gather various statistics of the association.