สมาคมศัลยแพทย์ทรวงอกแห่งประเทศไทย จะเปิดให้สมาชิกให้ใช้งานแอพพลิเคชั่น Zoom โดยไม่เสียค่าบริการ

จองคิวการประชุม โดยมีข้อมูลเงื่อนดังนี้

ผู้ขอใช้ต้องเป็นสมาชิกของสมาคม ฯ
สมาชิกสมาคม ฯ ไม่เสียค่าบริการ
สมาชิกสมาคม ฯ ผู้ขอใช้จะกำหนดเป็น Co-host โดยจะมีสมาคมฯ เป็น Host โดยคอยดูแลความสะดวกในการทำนัดหมายและการบันทึกวีดีโอการประชุมไว้ให้
สมาชิกสมาคม ฯ จะต้องจองล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วัน และรอรับ Email ยืนยันอีกครั้ง

จองคิวใช้ Zoom

ดาวน์โหลดไฟล์คู่มือ

การใช้ Zoom Meetings บนคอมพิวเตอร์และมืออย่างง่าย
การใช้งานโปรแกรม Zoom Meetings สำหรับคอมพิวเตอร์
การใช้งานโปรแกรม Zoom Meetings สำหรับมือถือ

OUR STAT

Gather various statistics of the association.