ด้วยชมรมศัลยแพทย์โรคหัวใจแต่กำเนิด และโรคหัวใจเด็กแห่งประเทศไทย( TSPCHS ) ภายใต้สมาคมศัลยแพทย์ทรวงอกแห่งประเทศไทย ได้จัดการประชุมวิชาการผ่าน Webinar หัวข้อ How we do it : Tetralogy of Fallot ในวันพุธที่ 1 ธันวาคม 2564 โดยมีรายละเอียดการประชุมตามภาพประกอบ ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนได้ "ฟรี" ที่ปุ่มลงทะเบียนด้านล่างคะ

OUR STAT

Gather various statistics of the association.