ติดต่อเรา

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

คุณเพ็ญศรี ญะวงษา 081-851-8946,
คุณฟรานซิสกา สิ่งชูวงศ์ 092-371-5990

ติดต่อโทร 02-3182711 email:stst.secretariat@gmail.com

ที่ตั้ง เลขที่ 2 อาคารเฉลิมพระบารมี 50 ปี ชั้น 11 ซ.ศูนย์วิจัย(เพชรบุรี47) ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพ 10310

OUR STAT

Gather various statistics of the association.